Какво е 3D принтер?
Технологии

Какво е 3D принтер?

Технологиите днешно време се развиват все по-бързо и се появяват нови и нови изобретения. Едно такова е и 3D принтера, за който ще поговорим в следващите редове.

Как се случва принтирането

За него е необходимо да имате създаден или изтеглен 3D модел на бъдещия детайл или реален обект. Можете да го направите вие с някоя програма за триизмерен дизайн като 3D Studio Max, Maya, Blender, Solid Works и т.н. или да го изтеглите от някоя библиотека за готови 3D шаблони. Следваща стъпка е така нареченото разрязване. Това означава да се направи чертеж на това, което трябва да се принтира. Със специален софтуер направете напречен разрез на всички слоеве, за да го подготвите за 3D принтера. Пренасянето може да стане чрез кабели, с карта памет или чрез usb флаш драйв. Самото принтиране е да се насложат различните слоеве един върху друг.

Процеси при 3D принтирането

Няколко основни етапа при принтирането:

• Vat Photopolymerisation – разделя се на Stereolithography (SLA), Digital Light Processing (DLP) и Continuous Liquid Interface Production (CLIP). При SLA има вана с полимерна течна смола и ултравиолетов лазер. Последният минава по напречното сечение и го втвърдява. Следващата стъпка е платформата да се спусне на разстояние, равно на дебелината на слоя, пълно с течна смоля и я покрива отново. Лазерът проследява следващият модел и двата слоя се сливат.
При DLP разликата е само в източника на светлина – дъгова лампа.
Основата на CLIP метода е цифровият синтез на светлина. Светлината се генерира от LED двигател директно с нужната за слоя форма.

През прозорец се вкарва кислород, за да попречи на пълното втвърдяване. Между прозореца за смола и принтираната част течен интерфейс, който позволява постоянен приток на смола. След оформянето на обекта, той се изпича в термична пещ, за да укрепне и придобие желаните механични свойства.

• Material Jetting – в този процес материалът се нанася слой върху слой на капки от дюза, като след това се осветява от ултравиолетова светлина и се втвърдява.

• Binder Jetting – използват се две вещества – едното е прахообразно, а другото е течно. Първо се разстила праха на равни части в строителната камара, а после на тънка струйка се вкарва и течността, която да доведе до слепване на частиците.

• Material Extrusion – бива Fused Deposition Modeling (FDM) и Fused Filament Fabrication (FFF). При първият се вкарва пластмасова нишка, която се разтапя, за да може да се обработва цифрово. След като се насложат няколко изделия, то тялото се изважда да се охлади. Вторият термин е от законови съображения.

При избора на принтера е важно за какво ви е нужно и дали е пряко свързан с професията ви. За различните цели има и различни принтери, които имат своите специфични функции.