Кой кой е в лабиринта на роднинските връзки?
Роднински връзки
Семейство

Кой кой е в лабиринта на роднинските връзки?

За разлика от много други езици, българският може да се похвали с огромно разнообразие от названия, свързани със семейните и роднински връзки. Например, в английския език има израз mother-in-law, който обозначава майката на съпруга или съпругата. В България обаче имаме различни термини, според това чия е всъщност майката – тъща и свекърва. В тази статия ще се опитаме да разплетем роднинските връзки и да ви запознаем с истинската същност на понятията.

Роднини по права линия

Роднини по права линия се наричат онези, които произлизат един от друг пряко или непряко. Такива са баба/дядо – майка/баща – дете – внук – правнук  и т.н. Степента на родство зависи от броя поколения, които свързват лицата, или иначе казано броят раждания, от които възникват родствата.

Роднински връзки - по права линия

Роднини по съребрена линия

Това е родство на два индивида, които имат общ родоначалник, без единият да произхожда от другия. Такива например, са братя и сестри, братовчеди, чичовци, лели. Нека да разгледаме малко по-подробно роднинските връзки по съребрена линия.

 • Леля се нарича сестрата на майката или бащата на индивида. В някои краища на страната е позната и като тетка.
 • Чичо, в някои райони стрико, е братът на бащата.
 • Вуйчо е братът на майката.
 • Племенник/ца е детето на брата или сестрата.

Роднини по сватовство

Това са всички онези роднински връзки, които възникват между единия съпруг и роднините на другия съпруг, както и между двата рода. Тук вече трябва да четете внимателно, за да не се объркате още повече. Да започваме.

Роднински връзки - по сватовство

 • Сватове са родителите на двамата съпрузи помежду си. Срещат се формите сват и сватя, съответно за мъжки и женски род.
 • Свекър и свекърва са родителите на мъжа спрямо неговата съпруга.
 • Тъст и тъща са родителите на жената спрямо нейния съпруг. В някои райони на страната, мъжете наричат тъстовете си баба и дядо.
 • Снаха е съпругата на сина или брата.
 • Зет е съпругът на дъщерята или сестрата.
 • Зълва е сестрата на съпруга.
 • Балдъза е сестрата на съпругата.
 • Етърви са съпругите на двама брата помежду си.
 • Баджанаците са съпрузите на две сестри помежду си.
 • Шурей е братът на съпругата. Съпругата на шурея е шуренайка.
 • Девер е братът на съпруга.
 • Калеко (Южна България) и свако (Северна България) е съпругът на лелята спрямо своя племенник. В някои райони се нарича лелинчо или тетинчо.
 • Чинка или стринка е съпругата на чичото по отношение на своя племенник.
 • Вуйна (в някои райони ученайка) е съпругата на вуйчото.ю

Надяваме се с помощта на тази статия да сме ви изяснили роднинските връзки, както и да сме ви изумили с богатството на българския език.

Leave feedback about this